Projekt „Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów”

Realizuje: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rybniku

Czas trwania projektu: 01.09.2019 - 31.08.2021

Budżet projektu: 16 869,00 EUR

W ramach projektu “Lepsza szkoła- zadanie dla profesjonalistów” kadra zamierza nabyć umiejętności, które powinny zapewnić funkcjonowanie placówki odpowiadające najwyższym standardom edukacji w Europie. Poprzez poznanie praktycznych i teoretycznych wzorców pracy szkół europejskich i wymianę doświadczeń zamierza wprowadzić w macierzystej placówce racjonalne zmiany.

Dlatego też proces nauczania zostanie dostosowany do potrzeb Zespołu w zakresie podniesienia poziomu jakości nauczania oraz innowacyjności. Nauczyciele poprzez udział w programie zdobędą nowe kompetencje zawodowe, wzbogacą swoją wiedzę w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu, poznają innowacyjne metody pracy.

W projekcie zaplanowane zostały działania typu Job Shadowing oraz szkolenia kadry pracowniczej za granicą.

Najważniejszymi celami projektu są:
- poprawa umiejętności dydaktycznych i językowych nauczycieli,
- zwiększenie efektywności posługiwania się TIK,
- wzrost innowacyjności i potencjału nauczycieli,
- poprawa wyników w nauce oraz wzrost motywacji uczniów do nauki,
- poprawa kompetencji kluczowych i umiejętności uczniów,
- poprawa jakości realizacji podstawy programowej w obszarze nauczania języków obcych i języka ojczystego oraz przedmiotów wiodących,
- rozwój świadomości i ekspresji kulturalnej oraz edukacja międzykulturowa,
- poznawanie europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz wzmocnienie potencjału europejskiego szkoły,
- jakościowe i ilościowe wzmocnienie potencjału placówki w realizacji potrzeb uczniów ze SPE.

 

Koordynator szkolny projektu – Michalina Musiolik