Projekt Leonardo da Vinci w Budowlance

W sobotę 18 maja br. wróciła z Niemiec kolejna grupa młodzieży technikum budowlanego, która realizowała w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku drugi już projekt unijny Leonardo da Vinci, będący komponentem Programu „Uczenie się przez całe życie” o nazwie „Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów”.

 

Celem projektu było poznanie niemieckich firm i technologii stosowanych w budownictwie, podnoszenie kwalifikacji niezbędnych do znalezienia się na krajowym bądź europejskim rynku pracy, wyrównanie szans polskich budowlańców w Europie oraz umożliwienie uzyskania nowych perspektyw na podjęcie pracy zawodowej również poza granicami kraju.

 

Od października ubiegłego roku trwały przygotowania do wyjazdu, w ramach których uczniowie uczestniczyli w zajęciach językowych, pedagogicznych, kulturoznawczych i informatycznych.

 

Staż w Niemczech trwał 3 tygodnie. Uczestnicy zakwaterowani byli na terenie ośrodka szkolenia zawodowego Gemeinnutzige Bildungseinrichtug fur Fortbildung und Umschulung Sachsen GmbH (F+U) w miejscowości Chemnitz – Einsiedel. Mieszkali w 2- i 3-osobowych pokojach. Zajęcia praktyczne odbywały się w tymże ośrodku oraz w firmie budowlanej „Grummt”. W trakcie trzytygodniowej praktyki uczniowie wykonywali roboty budowlane i realizowali założony program praktyk pod opieką polskich i niemieckich instruktorów. Uczniowie wykonywali roboty budowlane: ziemne, betoniarskie, zbrojarskie, murarskie, tynkarskie, izolacyjne, okładzinowe i termoizolacyjne.

Do swoich obowiązków podchodzili w sposób sumienny i odpowiedzialny. Program zajęć i obowiązków, który został zaprojektowany wspólnie z Organizacja Wysyłającą, został w pełni wdrożony oraz był rozwijany na bieżąco w oparciu o sugestie beneficjentów.

 

W wolnych od pracy dniach organizowano wycieczki krajoznawcze do Drezna, Augustusburga, Zwickau, Lipska i Weimaru. Wolny czas młodzież mogła spędzać  w równie atrakcyjny sposób na terenie zamieszkiwanego przez nich ośrodka. Stażyści korzystali z boisk, sali gimnastycznej, siłowni, kawiarenki internetowej, kręgielni czy bilarda. W tym samym czasie w F+U przebywały grupy z Litwy, Hiszpanii, Chin, Niemiec i Turcji. Wszyscy uczestnicy mogli intensywnie rozwijać umiejętności językowe podczas konwersacji z obcokrajowcami, poza tym uprawiali sporty, nawiązywali międzynarodowe przyjaźnie, rywalizowali z kolegami z innych krajów w piłce nożnej, siatkówce i w tenisie stołowym, spędzali wspólnie czas na organizowanych dla nich dyskotekach.

Praktyka zawodowa zorganizowana w ramach projektu „Leonardo da Vinci” była atrakcyjna dla wszystkich uczestników stażu. Pozwoliła na rozwój umiejętności zawodowych i językowych, kształciła rozwój kulturowy, tolerancję i otwartość na świat. Beneficjenci uzyskali kompetencje ujęte w celach programowych projektu, a wszelkie nowe doświadczenia zapewniły dodatkowe walory projektu.
               

Tekst: Grażyna Budziarska - koordynator projektu