Projekt "Kształcenie i szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku"

Realizuje: Zespół Szkół nr 6 w Rybniku

Czas trwania projektu: 01.06.2022 – 31.08.2023

Budżet projektu: 38 965 euro

Realizowany w ramach: Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1. Mobilność edukacyjna

 

Głównym celem projektu jest poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych nauczycieli przedmiotów zawodowych, nauczycieli przysposobienia do pracy, doradców zawodowych, nauczycieli języka branżowego, zatrudnionych w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku, poprzez udział w mobilnościach typu job shadowing oraz kursach kadry w następującym zakresie:

  • nowoczesnych metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • skutecznych narzędzi do prowadzenia edukacji na odległość stosowanych w
    szkołach europejskich,
  • dobrych praktyk, wspomagających zatrudnianie młodych osób niepełnosprawnych,
  • metod nauczania języka branżowego.

Projekt zakłada udział 20-tu osób w wyżej wymienionych szkoleniach w placówkach europejskich.

 

Koordynator szkolny projektu: Barbara Bauerek-Matloch