,,Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej"

Wydział Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Rybnika bierze udział w nowym projekcie pn. ,,Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej" realizowanym przez Uniwersytet Śląski w Katowicach we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w Lublinie, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Projekt polega na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF. Badania te będą obejmowały dzieci od 6. miesiąca życia do 6. roku życia oraz uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Miasto Rybnik otrzymało 199 874,65 zł na realizację projektu.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej mwm.us.edu.pl