Projekt „From Eurovision To Eurodivision”

Realizuje: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Czas trwania projektu: 1.09.2019.-31.08.2021

Budżet projektu: 26 086,00 PLN

W projekcie poza ZSE-U bierze udział 5 szkół średnich z Finlandii (koordynator projektu), Łotwy, Bułgarii, Włoch oraz Hiszpanii. Projekt skupia się na idei współczesnej Europy, która mierzy się z kryzysem migracyjnym i kryzysem tożsamości. Wolność przemieszczania się stanowi jedną z podwalin Unii Europejskiej, stąd w naszych państwach mamy ludzi z różnych grup kulturowych i narodowościowych, jednocześnie wzmocnieniu uległy ruchy populistyczne w wielu krajach Europy dążące do ograniczenia migracji. W projekcie będziemy zbierali informacje na temat kultury naszych państw i jej rozwoju, a następnie będziemy brali pod uwagę imigrację do naszych państw i efekty jakie wywiera na lokalne społeczności. W dalszej części projektu będziemy starali się porównać wpływ imigracji na przedsiębiorczość.

Koordynator szkolny projektu – Maciej Lewandowski