Projekt „ENGLISH CAMP” w Gimnazjum nr 4

W dniu 6 czerwca 2014 roku w Gimnazjum nr 4 odbyła się ekcja pokazowa poprowadzona przez trzech studentów ze Stanów Zjednoczonych (Houston w Teksasie oraz Los Angeles w Californii) oraz Canady (Toronto) dla młodzieży (klas: IA, IB oraz IIE) w ramach międzynarodowego projektu „English Camp”.


Podczas niezwykle ciekawej lekcji opartej na zaangażowaniu wszystkich uczniów poprzez ciekawe i śmieszne gry interaktywne uczniowie mieli świetną okazję do sprawdzenia swoich umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Barwna prezentacja i forma jakich użyli Amerykanie sprawiły że uczniowie byli zaangażowani, dobrze się bawili jednocześnie się ucząc.

 

Celem lekcji było zachęcenie uczniów do udziału w projekcie „English Camp” (półkolonie z nauką języka angielskiego), który odbędzie się w dniach 12-19 lipca br. w Zespole Szkół Technicznych poprowadzonym przez studentów oraz ich opiekunów ze Stanów Zjednoczonych.

 

Tekst: G4