Projekt "Digital generation of eco- friends (Cyfrowe pokolenie eko-przyjaciół)"

Realizuje: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rybniku

Czas trwania projektu: 01.10.2021 – 31.03.2023

Budżet projektu: 42  077 euro

Realizowany w ramach: Erasmus + Edukacja szkolna Akacja 1 Mobilność edukacyjna

 

Celem projektu jest uświadomienie uczniom wagi edukacji we współczesnym  świecie oraz istoty współdziałania z rówieśnikami innych krajów i środowisk. Celem jest zapozananie uczniów z kulturą państw partnerskich , rozwijanie ciekawości poznawczej a przede wszystkim rozwijanie umiejętności komunikacji w języku angielskim.    Ponadto wspólnym mianownikiem wszystkich krajów jest zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony środowiska lokalnego i dbałość o jego dobro.

 

Koordynator szkolny projektu: Jagoda Muras