Projekt „DBAM O MÓJ ZASIĘG”

„DBAM O MÓJ ZASIĘG” to projekt realizowany przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Centrum Doradztwa i Badań Społecznych „SOCJOGRAM”, badający problem cyberprzemocy i uzależnień od telefonu komórkowego wśród młodzieży.

 

Program kierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ma na celu uświadomienie młodzieży zagrożeń i negatywnych skutków korzystania z urządzeń mobilnych.

 

Uczniowie, których rodzice wyrażą pisemną zgodę na udział w badaniu w dniach od 06.11.2015 do 18.12.2015 przystąpią do wypełnienia anonimowej ankiety, która posłuży do sporządzenia zbiorczego raportu nt. cyberuzależnień. Uczniowie  biorący udział w badaniu otrzymają informację  zwrotną na co w przyszłości zwrócić uwagę w zakresie korzystania z urządzeń mobilnych i czego się wystrzegać.

 

Uzyskane wyniki posłużą do  wypracowania praktycznych rekomendacji pozwalających walczyć z rosnącym zjawiskiem uzależnienia od telefonów komórkowych i cyberprzemocą.

 

W Rybniku do udziału w badaniu zgłosiły się 22 szkoły, w tym 2 ponadgimnazjalne, 8 gimnazjów i 12 szkół podstawowych. W sumie badaniem objętych będzie ponad 700 uczniów i ponad 300 nauczycieli.

 

http://socjogram.pl/projekty/dbam-o-moj-zasieg/