Poznaj Polskę 2023

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” Miasto Rybnik otrzymało z budżetu państwa w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wycieczek szkolnych.

Całkowita wartość zadania wyniosła 670 314,50 zł, a przyznane dofinansowanie wyniosło 397 831,20 zł.

Wsparcie finansowe otrzymały szkoły:

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10
 • Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Władysława Webera w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. św. Jadwigi Królowej Polski
 • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Maksymiliana Basisty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12
 • Szkoła Podstawowa nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6
 • Szkoła Podstawowa nr 19
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików
 • Szkoła Podstawowa nr 24 im. Wisławy Szymborskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14
 • Szkoła Podstawowa nr 27 im. Jarosława Dąbrowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15
 • Szkoła Podstawowa nr 29 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza
 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 38 w Zespole Szkolno-Rewalidacyjnym Szkoła Życia
 • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich
 • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. F. Modrzewskiego
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Zespole Szkół nr 6
 • Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych
 • Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych

Poznaj Polskę Logotypy