Poznaj Polskę 2022

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” Miasto Rybnik otrzymało z budżetu państwa w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wycieczek szkolnych.

Całkowita wartość zadania wyniosła 90 318,32 zł, a przyznane dofinansowanie wyniosło 71 802,25 zł.

Wsparcie finansowe otrzymały szkoły:

  • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. F. Modrzewskiego
  • Branżowa Szkoła I Stopnia im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych
  • Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych

Poznaj Polskę Logotypy