Poznaj Polskę 2022 - edycja jesienna

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” Miasto Rybnik otrzymało z budżetu państwa w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wycieczek szkolnych.

Całkowita wartość zadania wyniosła 390 711 zł, a przyznane dofinansowanie wyniosło 260 782,40 zł.

Wsparcie finansowe otrzymały szkoły:

 • Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9
 • Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7
 • Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika - Chwałowic
 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy
 • Szkoła Podstawowa nr 19
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików
 • Szkoła Podstawowa nr 27 im. Jarosława Dąbrowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej
 • Szkoła Podstawowa nr 37 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 im. Jana Pawła II
 • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. F. Modrzewskiego
 • IX Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Zespole Szkół nr 6
 • Branżowa Szkoła I Stopnia im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych
 • Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych
 • Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych

Poznaj Polskę Logotypy