Pożary traw w 2015 roku

W 2015 roku powstało 82 802 pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło 45% wszystkich pożarów w Polsce (184 819). Prawie co drugi pożar, do którego doszło w naszym kraju w 2015 roku to pożar trawy.

Najwięcej pożarów traw odnotowano w marcu i kwietniu, łącznie 42 365, co stanowiło 51% wszystkich pożarów traw w 2015 roku.

 

Średni czas trwania akcji gaśniczej pożaru trawy wynosił 67 minut.

Średnio co 6 minut strażacy wyjeżdżali do akcji gaśniczych związanych z pożarami traw.

Podczas akcji ratowniczych związanych z gaszeniem pożarów traw zużyto 256 353 000 litrów wody co odpowiada pojemności 68 basenów olimpijskich.

Spłonęło 42 703 hektarów powierzchni, co odpowiada długości pasa około 427 kilometrów i 1 kilometra szerokości.

 

Szacowane straty w wyniku pożarów traw to 31 247 000 złotych.

Liczba strażaków uczestniczących w gaszeniu pożarów traw (PSP i OSP) – 668 649.

Liczba samochodów gaśniczych uczestniczących w gaszeniu pożarów traw (PSP i OSP) – 139 948.

Liczba samolotów uczestniczących w gaszeniu pożarów traw – 167.

Zrzuty wody z samolotów gaśniczych uczestniczących w gaszeniu pożarów traw - 664.

 

Stop pozarom traw