Ponad 1800 najmłodszych uczniów placówek oświatowych z Rybnika wzięło udział akcji "Bezpieczny pierwszoklasista"

Dobiegł końca cykl prelekcji prowadzonych przez strażników z Rybnika. Zajęcia przygotowane były specjalnie dla dzieci szkół podstawowych oraz przedszkoli, by informacje przekazywane przez funkcjonariuszy uczyły oraz na długo zapadły w pamięci uczestników spotkań.

 

„Bezpieczny Pierwszoklasista", właśnie pod taką nazwą strażnicy edukowali najmłodszych mieszkańców naszego miasta, ucząc jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych, jak bezpiecznie poruszać się na drogach, w jaki sposób zachowywać się w stosunku do obcych oraz jak dbać o środowisko w którym żyjemy.

Zajęcia odbywały się w naszej komendzie, a także w placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie Rybnika.

Podczas prowadzonych zajęć dzieci odwiedzał Rybek, maskotka, synonim proekologicznego trybu życia. Ponadto strażnicy rozdawali materiały edukacyjne, książki, odblaski. Niewątpliwie największą atrakcją była możliwość zapoznania się z urządzeniami wykorzystywanymi przez funkcjonariuszy na co dzień. Nasi mali goście odwiedzali najciekawsze pomieszczenia w komendzie oraz przymierzali stroje, którymi funkcjonariusze posługują się na zabezpieczeniach imprez podwyższonego ryzyka.

W prelekcjach od 20 września 2013 r. do 17 marca 2014 r. wzięło udział 1804 dzieci uczęszczających do 26 rybnickich szkół oraz 5 przedszkoli znajdujących się na terenie miasta.

 

Źródło: http://sm.rybnik.pl