Pomysł teleinformatyków z „Mechanika” uzyskał dofinansowanie

Zespół uczniów klasy pierwszej Technikum nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. T. Kościuszki kształcących się w zawodzie technik teleinformatyk w składzie Michał Androsz, Michał Brzezinka, Wojciech Mańka oraz Dominika Sadlik pod opieką nauczyciela przedmiotów teleinformatycznych Damiana Niesobskiego zajął 2 miejsce w konkursie „Nowatorska elektryka” ogłoszonym przez "Akademię Chint" za projekt "Budowa stanowiska laboratoryjnego do wyznaczenia Apertury Numerycznej światłowodu, charakterystyki źródeł oraz detektorów światła".

 

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 3 tys. zł i został zakwalifikowany do 2 etapu czyli wykonania. W konkursie wzięło udział 28 szkół z całej Polski.

 

Akademia Chint jest to pierwsze w kraju przedsięwzięcie edukacyjne o charakterze społecznym, wiążące ze sobą różne środowiska w dążeniu do podniesienia jakości kształcenia w zawodach technicznych. Stanowi platformę umożliwiającą uczącym się dostęp do nowoczesnych technologii i produktów z różnych dziedzin techniki, oferującą wsparcie merytoryczne i materialne przy realizacji wspólnych projektów, pozwalającą popularyzować opracowane materiały informacyjne i edukacyjne. Akademia Chint jest projektem otwartym terytorialnie, realizowanym obecnie na terenie całego kraju, z perspektywą rozszerzenia za granicę.

 

Uroczystość odbyła się podczas XVI Łódzkich Targów Edukacyjnych, a szkołę  reprezentowali  lider zespołu Michał Androsz, opiekun p.D.Niesobski oraz dyrektor szkoły Marek Holona.

 

Tekst: Marek Holona - dyrektor ZSME