Polska Grupa Górnicza i ZSM-E rozpoczynają kształcenie dualne

Polska Grupa Górnicza oraz Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku podpisały porozumienie w sprawie kształcenia dualnego w Branżowej Szkole I Stopnia. To pierwsza tego typu umowa w spółkach węglowych. PGG będzie organizatorem praktycznej nauki zawodu dla uczniów kształcących się w zawodzie elektryk oraz ślusarz.

 

Ze strony PGG porozumienie podpisali wiceprezes ds. pracy Jerzy Janczewski oraz wiceprezes ds. finansowych Andrzej Paniczek. Szkołę reprezentował dyrektor Marek Holona.

 

Młodociani pracownicy będą zatrudnieni w ruchu Jankowice i ruchu Chwałowice kopalni ROW. Pracując tam będą zdobywali zawodowe doświadczenie. Organizacja praktyk przez PGG umożliwi uczniom zastosowanie i pogłębienie zdobytej przez nich wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, ale wyłącznie na powierzchni. Część teoretyczną kształcenia zawodowego uczniowie będą odbywać w szkole natomiast część praktyczną w w/w zakładach następującym porządku : w klasie 1-2 w proporcjach trzy dni w szkole dwa dni w zakładzie, natomiast w klasie trzeciej dwa dni w szkole i trzy dni w zakładzie.

 

Uczniowie odbywający praktyki otrzymają wynagrodzenie przysługujące pracownikom młodocianym, obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

 

Po ukończeniu nauki oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby po spełnieniu wymaganych przez firmę warunków podjąć pracę także pod ziemią.

 

Jest to nowe rozwiązanie jeśli chodzi o PGG. Dotychczas Grupa zawierała umowy ze szkołami, które edukują do pracy pod ziemią. Uczniowie, którzy zdecydują się skorzystać z tej nowej możliwości, stają się pracownikami młodocianymi. Jest to program pilotażowy wychodzący naprzeciw koncepcji wdrażanej przez Ministerstwo Edukacji.

 

Tekst: Marek Holona (Dyrektor ZSM-E)

 

porozumienie PGG i ZSME