Podsumowanie projektu

Dnia 15 grudnia 2011 roku w naszej szkole nastąpiło uroczyste zakończenie realizacji projektu "Doświadczenie zawodowe nauczycieli drogą do eliminacji wykluczenia społecznego wśród uczniów", realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci  "Uczenie się przez całe życie"  - komponent Vetpro (wymiana doświadczeń), finansowanego przez Komisję Europejską.

 

Projekt obejmował 2-tygodniowy staż 12-osobowej grupy nauczycieli przedmiotów zawodowych i kadry zarządzającej w Londonderry w Wielkiej Brytanii (Irlandia Północna) związany z wymianą  doświadczeń europejskimi specjalistami.

 

Wartość przyznanego grantu wyniosła 34 000 Euro.

 

Na uroczystość podsumowania projektu przybyli przedstawiciele Wydziału Edukacji Miasta Rybnika, Radni Miasta Rybnika, Radni Dzielnicy Niedobczyce, Dyrektorzy rybnickich gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe.

 

Zrelacjonowano przebieg stażu, wręczono uczestnikom certyfikaty, potwierdzające realizację założeń programowych. Omówiono system szkolnictwa brytyjskiego z wyszczególnieniem kształcenia zawodowego oraz koncepcję wprowadzenia niektórych jego elementów do polskich ram kształcenia zwodowego.

 

Więcej informacji na stronie www.zawodowcyleonardo.eu

 

1
2
3