Podsumowanie projektu "Zdobądź świat przez doświadczenie"

28 października 2013 roku w auli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Zdobądź świat przez doświadczenie” w programie Leonardo da Vinci, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,  akcja: mobilność.

10 uczniów technikum ekonomicznego, 8 z technikum handlowego oraz 4 uczennice technikum hotelarskiego odbyło czterotygodniowe praktyki na terenie Portugalii i Szwecji w kwietniu 2013 roku.

Podsumowanie działań projektowych odbyło się w obecności zaproszonych na tą uroczystość gości: Zastępcy Prezydenta Miasta Rybnika, Pani Joanny Kryszczyszyn, Przewodniczącego Rady Miasta – Pana Andrzeja Wojaczka, Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Ekonomika i Gastronomika – Pani Anny Zachemby, Pani Dyrektor ZSEU dr Urszuli Warczok, nauczycieli i uczniów techników: ekonomicznego i hotelarskiego.

Uczniowie zaprezentowali instytucje, w których odbywali praktykę i podzielili się wrażeniami związanymi z udziałem w projekcie. Podkreślili jak cenna w ich przyszłej karierze zawodowej była dla nich możliwość odbycia praktyk zawodowych w krajach o dużych doświadczeniach w branży ekonomicznej, handlowej i hotelarskiej. Podczas uroczystości uczniowie otrzymali z rąk koordynatora pani Anny Górki-Szołtys dokument Europass Mobility, który w formalny sposób potwierdza odbycie stażu zagranicą.

Po zakończeniu oficjalnej części imprezy, goście oraz uczestnicy projektu udali się na poczęstunek składający się z przysmaków kuchni portugalskiej i szwedzkiej.

 

Tekst: ZSEU