Podsumowanie projektu „Mój wybór - moja przyszłość”

Dobiega końca realizacja w Gimnazjum Nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku projektu „Mój wybór - moja przyszłość”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem było podniesienie szans edukacyjnych uczniów poprzez wdrożenie programu rozwoju szkoły.

 

W ramach tego przedsięwzięcia odbyły się 42 godziny wycieczek do zakładów pracy, 45 godzin warsztatów w ZSE-U, przeprowadzono ponad 990 godzin zajęć kulturalnych i sportowych, wydano 5 numerów gazetki w języku polskim i angielskim, wprowadzono dziennik elektroniczny, zrealizowano gazetki ścienne w klasach na temat 52 zawodów, przeprowadzono 180 godzin warsztatów cyklicznych i 165 godzin konsultacji indywidualnych, odbyły się spektakularne imprezy: Giełda Zawodów, Maraton Filmowo- Spotkaniowy i 2 Festyny Szkolne.
    

Uczestnicząc w projekcie uczniowie G10 wzbogacili swoją wiedzę na temat specyfiki różnych zawodów, co niewątpliwie wpłynie na świadomy wybór ich dalszej drogi edukacyjno- zawodowej.

 

Romana Stąsiek
koordynator ds ewaluacji i monitoringu
projektu Mój wybór - moja przyszłość"

 

podsumowanie g10