Podsumowanie projektu Blokowisko to nie wszystko

 

16 grudnia podsumowny został projekt Blokowisko to nie wszystko, współfinansowany przez miasto Rybnik. Rozdano nagrody laureatom konkursu "Zaraź nas swoją pasją" oraz zaprezentowano artystyczno-profilaktyczny występ zespołu Royal Rap.

Na konkurs ,,Zaraź nas swoją pasją wpłynęło 62 prace z różnych dziedzin. W wyniku głosowania pod okiem specjalistów z tych dziedzin przyznano trzy równorzędne nagrody i trzy wyróżnienia.

 

Nagrody otrzymali:

 

- MAGDALENA SPIKA, z pracowni plastycznej GiR-a, za prezentacje prac plastycznych,

- NIKOLA KAMPE, z Gm. nr 1, za prezentacje taneczne,

- KLAUDIA SZULIK, z OPP Przygoda, za prezentacje wokalne.

 

Wyróżnienie otrzymali:

 

- Eligiusz Iwo Malinowski- GM nr 4, dziedzina sportowa,
- Kinga Wieczorek- z LO nr 5 za zestaw fotografii,
- Zuzanna Pander z LO nr 4 - za pracę literacką.

 

W profilaktykach wzięło udział ok. 200 uczniów rybnickich szkół ponadpodstawowych. Płaszczyzną i narzędziem do kontaktu z młodym odbiorcą była muzyka rap wykonaniu muzyków z zespołu Royal Rap. Młodzież miała okazję również zobaczyć poruszający film, skłaniający do refleksji nad własnym życiem, postępowaniem i wyborami które dokonujemy na co dzień.