"PO NASZYMU, CZYLI PO ŚLOŃSKU"- DZIEŃ ŚLĄSKI W ZSP2

W dzisiejszym świecie w znacznym stopniu zmieniły się warunki życia, ale ciągle człowiek i jego otoczenie stanowią pewnego rodzaju wspólnotę. Taką najbliższą każdemu z nas, jest nasza mała Ojczyzna-Śląsk. Każdy ma swoją przeszłość, własną historię, przekazywaną z pokolenia na pokolenie- swoją własną małą tradycję.

 

Tradycją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku, stanie się z pewnością rokroczne obchodzenie DNIA ŚLĄSKIEGO. Impreza ta ma na celu przybliżenie dzieciom tematyki regionalnej oraz zapewnienie im bezpośredniego kontaktu z folklorem śląskim.

 

W dniu 05.12.2013r. swoje umiejętności w tym zakresie prezentowali pierwszoklasiści, którzy przedstawili specjalnie przygotowany program, były śląskie piosenki, tańce, a także wiersze w gwarze śląskiej. Na DZIEŃ ŚLĄSKI złożyły się również konkursy o tematyce regionalnej oraz wcześniej ogłoszony konkurs plastyczny. Imprezę uświetniła swoją obecnością pani Anna Stronczek, Ślązaczka Roku 1995, pisarka i gawędziarka.
Pani Anna opowiadała dzieciom o tradycji śląskiej, prezentowała śląskie bajki i legendy, bawiła gwarowymi przyśpiewkami i brawurowo zatańczyła z nimi " śloński aerobik ".

Ukoronowaniem DNIA ŚLĄSKIEGO  było także coś dla ciała, czyli okazja do skosztowania prawdziwego śląskiego „kołocza”.

 

Uroczystość ta była radosnym przeżyciem i wspaniałą lekcją regionalnej historii.

 

Tekst: ZSP2


dzien slaski1

dzien slaski2

dzien slaski3