„Pływać każdy może”

W ramach akcji „Ćwiczyć każdy może” dnia 3 marca 2014 roku na basenie MOSiR w Boguszowicach odbyła się I Olimpiada Pływacka dla uczniów klas III-VI Szkoły Podstawowej nr 16 przy ZSzP nr 6 w Rybniku pod hasłem „Pływać każdy może”.

Jej celem było zachęcenie uczniów do większej aktywności fizycznej, która sprzyja kształtowaniu charakteru, wytrwałości i nawykom dbania o własne zdrowie.

Organizatorem imprezy była dyrektor Zespołu mgr Teresa Uchyła wraz z nauczycielami wychowania fizycznego.
Uroczyste otwarcie nawiązywało do idei olimpijskich. Hymn, wciąganie flagi, przemówienie pani dyrektor dostarczyło zarówno uczniom jak i obecnym rodzicom wielu pozytywnych emocji.

Dzieci pływały trzema stylami: dowolnym, grzbietowym i klasycznym na dystansie 50 metrów. Zdobywcy miejsc I-III otrzymali medale i dyplomy. Dla wszystkich pływających oraz kibiców przewidziano słodkie nagrody.

 

Była to pierwsza, ale wierzymy, że nie ostatnia olimpiada pływacka ponieważ wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, których obecność była dowodem integracji oraz dobrej współpracy ze społecznością szkolną.

Należy dodać, że od momentu oddania do użytku pływalni w dzielnicy Boguszowice, uczniowie naszej szkoły raz w tygodniu uczęszczają na basen realizując w ten sposób jedną godzinę zajęć wychowania fizycznego.
Dziękujemy dyrekcji basenu oraz pracownikom za pomoc i życzliwość w organizacji imprezy.


Tekst: ZSzP 6