Pielgrzymka gimnazjalistów na Jasną Górę

Uczniowie klas pierwszych jako przedstawiciele Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku wzięli udział w XIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę - jako jedyne gimnazjum z Rybnika mające za patrona papieża Polaka.

 

Młodzi pielgrzymi uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej, podczas której Rodzina Szkół otrzymała relikwie Błogosławionego Jana Pawła II.

 

Uczniowie G10 co roku pielgrzymują na Jasną Górę, aby modlić się o łaski potrzebne do realizowania wskazań  Patrona.

 

Tekst: G10

 

jasna gora 2013