„OSKAR ZAWODOWY” dla rybnickiego TYGLA!

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawowej zorganizował konkurs „Szkoła dla rynku pracy” pod patronatem MEN. Celem tego konkursu było wyłonienie oraz promocja szkół i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym w wybranych obszarach.

Konkurs został zorganizowany w ramach projektu „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego”. Nagrody przyznawane są w 16 obszarach zawodowych dla szkół, które uzyskają największą liczbę punktów.

 

Najlepszym szkołom oraz pracodawcom - laureatom - wręcza się statuetki „OSKARY ZAWODOWE”.

 

Do II edycji  zgłoszono 36 szkół, zaś w trakcie konkursu wyłoniono 10 laureatów, w tym Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica z Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku (popularny „TYGIEL”) wraz z pracodawcą Kompanią Węglową S.A.

 

Rybnicka szkoła była jedyną nagrodzoną szkołą  z województwa śląskiego.

 

Na gali w hotelu JM Apart w Warszawie 06.12.2013r. statuetkę „Oskara” w branży „Górnictwo, hutnictwo i odlewnictwo” odebrali: dla szkoły - pani dyrektor Grażyna Kohut, a dla pracodawcy, czyli Kompanii Węglowej - pan Andrzej Sączek (Kierownik Działu Szkolenia KWK Jankowice). Nagrody wręczali wiceminister MEN - Tadeusz  Sławecki oraz dyrektor KOWEZiU - p. Grażyna Osicka.

Najwyższą punktację i zarazem najwyższe miejsce w danej branży oprócz rybnickiej szkoły zdobyli m. in. szkoły z Radomia, Krakowa, Polanicy-Zdroju, Wałbrzycha, Gorzowa Wielkopolskiego, Białegostoku, Morawicy, Zielonej Góry i Lublina.

 

Tekst:  Grażyna Kohut (ZST)


oskar zawodowy 1

oskar zawodowy 2

oskar zawodowy 3

oskar zawodowy 4