Ogromny sukces ucznia budowlanki

W dniach 12 -13 kwietnia 2013 w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu  odbył się finał  Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, organizowany przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

 

Zespół Szkół Budowlanych godnie reprezentował uczeń klasy IV bB  – Marek Ślosarek, który przygotowywał się do olimpiady pod kierunkiem mgr inż. A. Grębockiej. Dzięki ogromnej determinacji, wkładowi pracy własnej i merytorycznemu wsparciu nauczycieli przedmiotów zawodowych - Marek rozwiązał zadania, które poziomem trudności przekraczały podstawę programową szkoły średniej i uzyskał tytuł FINALISTY. Tytuł ten gwarantuje mu celujące stopnie z przedmiotów zawodowych, zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz wymarzony indeks na uczelnie techniczne związane z budownictwem.

 

Tekst: ZSB

 

Marek Slosarek