Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

15 marca 2012 roku w Rybnickim Centrum Kultury odbyły się eliminacje miejskie do 57 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Spośród 21 uczestników, do eliminacji regionalnych w Katowicach jury zakwalifikowało Lucynę Pawlucy z ZST w Rybniku - I nagroda w kategorii poezji śpiewanej.

 

Lucyna zaprezentowała następujące utwory:
„Byłam sama, jestem sama” (słowa A. Osiecka, muzyka: J. Mikuła)
„Tańczące Eurydyki” (słowa E.Rzemieniecka, W.Wojciechowski, muzyka: K.Gaertner)
„Eurydyka” – M. Hillar.

Uczennicę przygotowała i akompaniowała Agata Korus (nauczyciel ZST w Rybniku)

 

Tekst: ZST