Odblaskowe dzieciaki

„Bezpieczny Pierwszak” to akcja organizowana w ramach programu „Rybnik – bezpiecznym miastem dla dzieci”. Podstawowym celem działań jest podniesienie świadomości bezpiecznego uczestnictwa dzieci w ruchu drogowym oraz kształcenie umiejętności bezpiecznego funkcjonowania ucznia klasy pierwszej na terenie szkoły jak i poza nią.

 

Program realizowany jest od grudnia 2007 roku we współpracy z Miejską Komendą Policji, pod patronatem Prezydenta Miasta Rybnika.

 

14 czerwca 2012 roku w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbyła się impreza dla dzieci o przewodnim temacie „Bezpieczna podróż” będąca podsumowaniem piątej edycji projektu „Bezpieczny Pierwszak”.

 

W trakcie spotkania w Rybnickim Centrum Kultury uczniowie zobaczyli film „Sznupek radzi jak być bezpiecznym na drodze”. Na scenie odbyło się również uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Bezpieczny Pierwszak” dla klas pierwszych oraz „Bezpiecznie podróżuję” dla klas drugich i trzecich. W konkursie wyróżniono i nagrodzono 30 najlepszych prac spośród 236 nadesłanych do Szkoły Podstawowej nr 11 w Rybniku, która była współorganizatorem.

Ponadto każdy uczestnik imprezy odbywającej się w Teatrze uczestniczył w żywiołowej zabawie prowadzonej przez Wesołą Ferajnę Berniego.

                                                                                       
Tekst: Monika Jodłowiec-Fritz

 

odblaskowe dzieciaki 1

odblaskowe dzieciaki 2

odblaskowe dzieciaki 3