"Od przedszkolaka do Ślązaka"

Relacja z I Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej "Od przedszkolaka do Ślązaka" zorganizowanego przez Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku.

"Budujcie nowy dom, ale wszystko co stare, piękne i dostojne uszanujcie, bo w to wsiąkła kultura i artyzm całych pokoleń …" – te słowa Marii Kownackiej, patronki Przedszkola nr 13 doskonale oddają ducha organizowanego przez przedszkole przedsięwzięcia, którego myślą przewodnią było przede wszystkim krzewienie miłości do swojej „Małej Ojczyzny” oraz pogłębianie zainteresowań własnym dziedzictwem kulturowym regionu i kształtowanie poczucia przynależności do niego, a także kultywowanie tradycji związanych z folklorem śląskim oraz rozwijanie talentów artystycznych dzieci głównie poprzez małe formy teatralne i uzdolnień techniczno-konstrukcyjnych.

 

Całe przedsięwzięcie składało się z dwóch etapów: pierwszym był konkurs na zabawkę „z downych lot”, drugim zaś sam przegląd, który odbył się 9 marca 2012r w Domu Kultury Chwałowice.

 

Jako, że przedsięwzięcie to miało wymiar powiatowy – do udziału włączyły się nie tylko rybnickie przedszkola, ale też przedszkole ze Świerklan, Jankowic, czy Jejkowic – zostało ono objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rybnika – Pana Adam Fudalego.

 

W programie imprezy mogliśmy zobaczyć m.in.: występy sceniczne przedszkolaków, takie jak: wiersze, piosenki oraz różne tańce śląskie. Całą imprezę upiększało też „poradzyniy po ślonsku” Pań prowadzących imprezę, a były to „rechtorki” z Przedszkola Nr 13: Beata Trybuś, Anna Bogucińska oraz Martyna Marcol.

 

Niespodzianką dla wszystkich zgromadzonych był film na temat dawnej, ale jakże pięknej i ważnej w życiu każdego człowieka tradycji wypiekania chleba pt.: „Jak chlybek wypiykomy i sami zjodomy”, w którym w roli aktorów wystąpiły dzieci z Przedszkola Nr 13. Po projekcji filmu nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników konkursu pt.: „Zabawka z downych lot” i wręczenie nagród laureatom. Na koniec Dyrektor z Przedszkola Nr 13 – Pani Joanna Cichecka zaprosiła wszystkie dzieci oraz zaproszonych Gości na poczęstunek.

 

Wyniki konkursu pt: "Zabawa z downych lot":

 

Dnia 2 marca 2012r, w Domu Kultury Chwałowice odbyło się zgromadzenie Jury w składzie:
- P. mgr Wioletta Gaszka-Wojaczek – artysta plastyk,
- P. mgr Sylwia Sobocik-Paździor - artysta plastyk,
- P. mgr Beata Tomas - artysta plastyk,
- P. mgr Ewa Laska - nauczyciel plastyk z SP Nr 13.

Wszystkie nadesłane prace zdobyły nagrodę za udział, natomiast nagrodę główną Jury przyznało czterem pracom, zaś wyróżnionych zostało dziewięć prac.
Prace oceniano wg takich kryteriów jak: estetyka wykonania i pomysłowość autora, a także użyteczność, czyli praktyczna funkcjonalność zabawki oraz bezpieczeństwo zabawki dla potencjalnego użytkownika. 
Dnia 9 marca na scenie DK Chwałowice nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dzieciom, które po odbiór przybyły wraz ze swoimi opiekunami.

 

Prace  nagrodzone to:
MIEJSCE I:  „PAJACYK” - Oliwia (S.) z Przedszkola Nr 13 w Rybniku,
MIEJSCE II: „DREWNIANE KLOCKI” - Emilia (N.) z Przedszkola Nr 14 w Rybniku,
MIEJSCE III: „ŚLONSKO PARA” - Kacper (D.) z Przedszkola Nr 13 w Rybniku,
MIEJSCE IV: „MIŚ” – Nikola (K.) z Przedszkola Nr 2 w Świerklanach.

 

Prace  wyróżnione:
1. „FRUZIA – PACYNKA” – Tomasz (M.) z Przedszkola Nr 1 w Jankowicach,
2. „BALIK” – Jakub (L.) z Przedszkola Nr 17 w Rybniku,
3.  „CHYĆ KNEFEL” – Tomasz (M.) z Przedszkola Nr 17 w Rybniku,
4. „NAKRĘCANY BĄCZEK” – Amelia (Sz.) z Przedszkola Publicznego w Jejkowicach,
5. „PIESEK” – Emilia (Cz.) z Przedszkola Publicznego w Jejkowicach,
6. „LALECZKA - PIŁECZKA” – Dominika (K.) z Przedszkola Nr 37 w Rybniku,
7. „MIŚ” – Julia (S.) z Przedszkola Nr 13 w Rybniku,
8. „ZAJONC” – Weronika (L.) z Przedszkola Nr 2 w Świerklanach,
9. „LALKA LILI” – Laura (S.) z Przedszkola Nr 14 w Rybniku.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom konkursu i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji, być może już za rok.

 

Zapraszamy do odwiedzania pokonkursowej wystawy prac do dnia 16 marca 2012r. 

 

Tekst: Beata Trybuś, nauczyciel P-13