Nauczyciele ZSzP nr 2 z wizytą w Irlandii i Wielkiej Brytanii

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku od 15 listopada 2016 roku uczestniczy w projekcie „ Uczenie to nasza wspólna pasja” który realizowany jest w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt jest finansowany w 100% ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.

 

W ramach projektu nauczyciele szkoły otrzymali dofinansowanie na udział w szkoleniach za granicą.

 

W czerwcu 2017 roku czterech nauczycieli wyjechało do Irlandii na dwutygodniowy kurs z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnych. W lipcu kolejna grupa składająca się z trzech nauczycieli uczestniczyła również w Irlandii w dwutygodniowym kursie z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnych. Pod koniec lipca czworo nauczycieli udało się do Wielkiej Brytanii, aby uczestniczyć w dwutygodniowym kursie metodycznym przeznaczonym dla nauczycieli języka angielskiego. W listopadzie dwoje nauczycieli wyjechało do Irlandii, aby uczestniczyć w tygodniowym kursie z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnych.

 

Po zakończonych kursach każdy z uczestników otrzymał certyfikat, świadczący o nabyciu umiejętności pozwalających na zastosowanie zdobytej wiedzy w swoich zajęciach dydaktycznych, jak również dający możliwość podzielenia się zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami.

 

Udział szkoły w projekcie zakończy się 14 maja 2018. Po zakończonym projekcie zostanie sporządzony raport końcowy stanowiący sprawozdanie z realizacji całego projektu mobilności.

 

Tekst: ZSP2

 

Erasmus 1

Erasmus 2

Erasmus 3

Erasmus 4