Nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 na seminarium Szkoleniowo - kontaktowym w Kazimierzu Dolnym

W dniach 17-18 października 2017 roku nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku wzięli udział w seminarium szkoleniowo-kontaktowym „Programowanie z eTwinning” w Kazimierzu Dolnym, zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Były to dwa intensywne dni z eTwinning skupiające elementy takie jak: współpraca projektowa, nauka kodowania oraz technologie informacyjno-komunikacyjne, bez których trudno będzie sobie wyobrazić edukację.

 

Uczestnicy wydarzenia nie tylko mieli okazję dowiedzieć się więcej o programowaniu od podstaw na warsztatach praktycznych (hands-on), ale przede wszystkim połączyć siły z nowymi partnerami projektowymi i rozpocząć przygodę w programie eTwinning.

 

Nauczyciele ZSzP4 utworzyli wspólnie z partnerami 3 projekty: „Cztery pory roku w moim regionie”, „Let me be a Hero” (Pozwól mi być bohaterem) oraz „Tacy sami a odległość między nami”. Realizacje projektów zaczną się w listopadzie.

 

Udział w programach będzie możliwością poszerzenia oferty edukacyjnej szkoły oraz doskonałą jej promocją.

 

Tekst: ZSzP4

 

Erasmus2017