Najbardziej aktywnych wolontariuszy zapraszamy na koncert Linkin Park

plakat wolon malyJeżeli pracowałaś/pracowałeś jako wolontariusz, podziel się swoimi doświadczeniami z innymi. Chcemy nagrodzić tych, którzy poświęcają najwięcej czasu na pracę dla innych, potrzebujących wsparcia.

Doświadczenia osób wyróżnionych mogą inspirować młodych ludzi do podejmowania wyzwań i pracy w ramach wolontariatu.

Wolontariusz  w ślad za ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie - to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych
w ustawie na rzecz organizacji pozarządowych, organów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej z wyłączeniem prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Innym słowy, to przede wszystkim ktoś, kto ….pomaga.

Chcąc wyróżnić osoby najbardziej aktywne w pracy wolontariusza – Pan Piotr Kuczera Prezydent Miasta Rybnika wspólnie z Młodzieżową Radą Miasta ogłaszają IV edycję konkursu na wolontariusza roku szkolnego 2014/2015.

Udział w konkursie może wziąć młodzież - uczniowie rybnickich szkół ponadgimnazjalnych.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić tabelę, w której wskazane zostaną instytucje i/lub organizacje na rzecz, których świadczona była praca wolontariusza oraz ilość godzin (wzór w zał.).

Zgłoszenia należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rybnika (ul. Zamkowa 5 pok. 03) do 9 czerwca 2015 r. do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wolontariusz roku 2014/2015”.