Najbardziej aktywnych wolontariuszy zapraszamy na koncert 30 Seconds to Mars 22 czerwca w ramach III edycji Konkursu „Wolontariusz roku szkolnego 2013/2014”

Jeżeli pracowałeś/pracowałaś jako wolontariusz, podziel się swoimi doświadczeniami z innymi. Chcemy nagrodzić tych, którzy poświęcają innym najwięcej czasu. Z pewnością doświadczenia osób wyróżnionych mogą inspirować młodych ludzi do podejmowania wyzwań wolontariatu.

 

„Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie”. To dzięki wolontariuszom dowiadujemy się, że można pomagać innym z potrzeby serca, a nie pieniądza. Wartość, którą otrzymują w zamian jest niematerialna, jednak bardzo ważna: to przede wszystkim kształtowanie charakteru, satysfakcja, doświadczenie zawodowe i radość potrzebujących.

Chcąc wyróżnić osoby najbardziej aktywne w pracy wolontariusza – Pan Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika wspólnie z Młodzieżową Radą Miasta ogłaszają III edycję konkursu na wolontariusza roku szkolnego 2013/2014.

Udział w konkursie może wziąć młodzież z rybnickich szkół ponadgimnazjalnych. W tym celu należy wypełnić tabelę, w której wskazane zostaną instytucje i/lub organizacje oraz ilość godzin, w ramach których brano udział w wolontariacie (wzór w zał.).

Zgłoszenia należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rybnika (ul. Zamkowa 5 pok. 03) do 6 czerwca 2014 r. do godz. 13:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wolontariusz roku 2013/2014”.

Nagrodami w konkursie są bilety na koncert 30 Seconds to Mars, który odbędzie się w dniu 22 czerwca 2014 r. w Rybniku. 


Tabela z wykazem godzin