Nadanie imienie szkołom w ZSE-U w Rybniku

27 października 2016 r. odbyła się uroczystość związana z nadaniem imienia Władysława Grabskiego Technikum nr 3 i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3 w Zespole Szkół Ekonomiczno Usługowych w Rybniku.

 

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 mszą św. w kościele św. Jadwigi Śląskiej, którą celebrował biskup Marek Szkudło.

 

Przedstawiciele Rady Rodziców przekazali na ręce pani dyrektor sztandar szkoły ufundowany przez rodziców. W podniosłej atmosferze biskup poświęcił sztandar. Następnie w auli szkolnej Dyrektor ZSE-U dr Urszula Warczok powitała zebranych gości i odbyła się akademia okolicznościowa z udziałem m.in. Prezydenta Miasta Rybnika Piotra Kuczery, jego zastępcy Wojciecha Świerkosza, Wicestarosty Powiatu Rybnickiego Marka Profaski, Przewodniczącego Rady Miasta Jana Mury, Wicekuratora Oświaty Dariusza Domańskiego oraz Dyrektor Delegatury w Rybniku Alicji Bartkowiak.

 

Wśród gości byli również przedstawiciele instytucji zaprzyjaźnionych ze szkołą, uczelni wyższych, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły. W głównym holu szkoły nastąpiło odsłonięcie tablic pamiątkowych prezentujących portret patrona, nową nazwę szkoły oraz historię szkoły.

Uroczystość uświetnił występ młodzieży na scenie auli. Uczniowie i absolwenci szkoły przedstawili inscenizację pod tytułem „Powróćmy jak za dawnych lat” utrzymaną w klimacie dwudziestolecia międzywojennego, czasów, w których żył patron szkoły - Władysław Grabski.

 

Na zakończenie uroczystości goście zostali zaproszenia do zwiedzania szkoły.

 

Tekst: ZSEU

 

ZSEU 27.10.2016 1 ZSEU 27.10.2016 2 ZSEU 27.10.2016 3 ZSEU 27.10.2016 4 ZSEU 27.10.2016 5 ZSEU 27.10.2016 6 ZSEU 27.10.2016 7 ZSEU 27.10.2016 8 ZSEU 27.10.2016 9 ZSEU 27.10.2016 10 ZSEU 27.10.2016 11 ZSEU 27.10.2016 12 ZSEU 27.10.2016 13 ZSEU 27.10.2016 14 ZSEU 27.10.2016 15 ZSEU 27.10.2016 16 ZSEU 27.10.2016 17 ZSEU 27.10.2016 18 ZSEU 27.10.2016 19