MŁODZIEŻOWY LIDER BIZNESU 2015

30 marca 2015 r. odbył się III etap konkursu „Młodzieżowy Lider Biznesu 2015", zorganizowany przez Żorską Izbę Gospodarczą.

 

W powiecie Rybnickim za organizację odpowiedzialni byli: Urząd Miasta Rybnika, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika oraz mgr Alicja Bartkowiak - doradca metodyczny. Celem konkursu jest rozwijanie wśród uczniów przedsiębiorczych postaw, ekonomicznych umiejętności oraz zasobu wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także wzmacnianie  integracji młodzieży ze środowiskiem biznesu. Konkurs odbywa się jednocześnie w pięciu powiatach: w powiecie M. Żory, powiecie M. Jastrzębie-Zdrój, powiecie raciborskim, powiecie rybnickim i powiecie M. Rybnik oraz w powiecie wodzisławskim. Patronat honorowy nad konkursem objął prof. Jerzy Buzek.

 
W Rybniku III etap odbył się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych.

Do III etapu konkursu, będącego jednocześnie lokalnym finałem, zakwalifikowało się pięcioro uczniów, reprezentujących trzy szkoły. W pierwszej części zaprezentowali oni swoje prace projektowe przygotowane w II etapie pn. "Zainwestuj w regionie - kampania marketingowa nowopowstającej inwestycji". Podczas prezentacji pomysłów ocenie podlegała umiejętność publicznego wystąpienia i zaprezentowania swojego autorskiego pomysłu, zdolność do przekonania odbiorcy do słuszności przyjętych założeń projektowych oraz forma prezentacji.

W drugiej części każdy z uczestników odpowiadał na dwa pytania – pierwsze, takie samo dla wszystkich było pytaniem obliczeniowym, drugie, wylosowane przez każdego z uczestników to pytanie teoretyczno-praktyczne z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii, finansów i biznesu.
Na zwycięzcę III etapu konkursu czekała nagroda ufundowana przez Posła PiS Pana mgr Grzegorza Janika.
I miejsce w III etapie i prawo reprezentowania RYBNIKA podczas finału konkursu „Młodzieżowy Lider Biznesu 2015” zdobył Kamil Szymiec z Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku.
Za zdobycie I miejsca w III etapie zwycięzca otrzyma kamerę sportową GoPro.
II miejsce w konkursie zajęła Monika Wójcik z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, która otrzyma tablet multimedialny, natomiast III miejsce zajęła Martyna Gitner z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku i otrzyma dysk zewnętrzny.
W tym roku nagrodą główną w całym Konkursie będzie iPad Apple 3 32GB oraz dwa bezpłatne semestry na wybranym kierunku studiów w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach.

Wręczenie nagród nastąpi podczas finału Konkursu, który w tym roku odbędzie się w Raciborzu. Wezmą w nim udział zwycięzcy III etapów z poszczególnych powiatów, nauczyciele, przedstawiciele samorządów oraz przedsiębiorcy.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a Kamilowi Szymcowi  życzymy powodzenia w finale!

 

Tekst: Alicja Bartkowiak-doradca metodyczny odpowiedzialny za organizację i przeprowadzenie trzech etapów konkursu