Miejski żłobek w Rybniku

W drodze konkursu wyłoniony został dyrektor nowobudowanego żłobka.

Placówka przy ul. Orzepowickiej zostanie uruchomiona od nowego 2018 roku, jednak już teraz trwa rekrutacja pracowników i czynione są przygotowania organizacyjne do uruchomienia placówki. 

Na przełomie listopada i grudnia uruchomiona zostanie strona internetowa żłobka, na której znajdą się także informacje o naborze dzieci.

Tymczasowa siedziba dyrektora Pani Aleksandry Bałdygi to Wydział Edukacji Urzędu Miasta przy ul.Zamkowej 5, telefon do kontaktu w sprawie naboru pracowników 032 43 92 137