Miejski Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Szkolnego Związku Sportowego w Rybniku

28 września 2012r. w auli Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Mikołowskiej 19 odbył się Miejski Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Szkolnego Związku Sportowego w Rybniku. Podczas obrad delegaci zostali zapoznani ze sprawozdaniem z działalności 2008-2012, które przedstawił Prezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Rybniku pan Stefan Adamczyk. Zostało przedstawione również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Delegaci udzielili ustępującemu Zarządowi absolutorium. Złożono również ustępującemu Prezesowi, panu Stefanowi Adamczykowi, podziękowania za długoletnią działalność i kierowanie Szkolnym Związkiem Sportowym w Rybniku.

W wyniku przeprowadzonych wyborów do władz Miejskiego SZS w skład  Zarządu weszli:

 

Zarząd
Grażyna Szulik - Prezes
Aleksander Pojda - Wiceprezes
Marcin Kowalczyk - Wiceprezes
Rafał Chwastek  
Małgorzata Dudek
Michał Kowalczyk-Kudziarz
Krzysztof Kucjas
Jarosław Salamon
Wojciech Szymczak

 

Komisja Rewizyjna
Jacek Szulik - Przewodniczący
Izabela Delong-Michałowska
Grzegorz Szulik

 

Podczas obrad zostali wybrani również delegaci na XV Wojewódzki Zjazd ŚlSZS:
1.    Katarzyna Androsz
2.    Aleksander Pojda
3.    Grażyna Szulik

 

Zjazd odbył się 17 listopada 2012r. w hotelu Katowice. Rejon Rybnik reprezentowali delegaci wybrani na Miejskim Zjeździe oraz pani Urszula Grzonka i pan Stefan Adamczyk.

 

Delegacji XV Wojewódzkiego Zjazdu wysłuchali sprawozdań z działalności w latach 2008-2012 Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego i Komisji Rewizyjnej. Dyskutowali nad zadaniami realizowanymi przez ŚlSZS oraz nową rzeczywistością sportu szkolnego.

Został bardzo uroczyście pożegnany ustępujący Prezes pan Jan Nowakowski, długoletni działacz i animator szkolnego sportu. W wyniku przeprowadzonych wyborów do nowych władz i delegatów na XV Krajowy Zjazd SZS pani Urszula Grzonka będzie reprezentowała Śląski Szkolny Związek Sportowy na Zjeździe w Warszawie 8 grudnia 2012r.