Międzyszkolna Liga Języka Angielskiego - 7 edycja

Już po raz siódmy Gimnazjum Dwujęzyczne nr 17 w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku zaprosiło uczniów klas trzecich gimnazjów z Rybnika oraz sąsiednich powiatów do wspólnej zabawy i rywalizacji w zakresie znajomości języka angielskiego – między innymi po to, by zachęcić uczniów kończących gimnazjum do podjęcia kształcenia w licealnych klasach dwujęzycznych.


Do konkursu przystąpiło 58 osób z 19 szkół z 12 miejscowości (w 8 powiatach): Rybnik, Jankowice, Żory, Wodzisław Śląski, Radlin, Pszów, Marklowice, Racibórz, Nędza, Suszec, Knurów i Zebrzydowice. Po 4 etapach pisemnych rozegranych w lutym i marcu, 28 kwietnia odbył się finał ustny, do którego zakwalifikowano 20 gimnazjalistów z 9 szkół: G1 i G2 w Rybniku, G1 w Żorach, G2 w Wodzisławiu Śląskim, G1 w Raciborzu, G1 w Knurowie oraz z gimnazjów w Suszcu, Nędzy i Zebrzydowicach. W tegorocznej edycji finałowe wystąpienie każdego uczestnika składało się z dwóch części. Pierwszą była przygotowana w domu autoprezentacja „My life would be pointless without…” – finaliści przedstawiali się przez pryzmat przedmiotu/czynności/cechy, które sprawiają, że ich życie ma sens. Druga część była improwizowana – uczestnik losował opis sytuacji i tworzył wypowiedź przeznaczoną do nagrania na poczcie głosowej lub automatycznej sekretarce. Tym sposobem gimnazjaliści mogli zaprezentować nie tylko swoją osobowość, lecz także biegłość językową w różnorodnych sytuacjach życia codziennego. Wszak gdy korzystamy z telefonu, liczy się tylko to, co potrafimy komunikatywnie powiedzieć – nie można wesprzeć się mimiką, gestami czy mową ciała.

 

Laureatami zostali:
I miejsce – Alicja Rożnowska z Gimnazjum nr 1 w Raciborzu
II miejsce – Natalia Kozyra z Gimnazjum Publicznego w Suszcu
III miejsce – Julia Smolnik z Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Żorach
IV miejsce – Paulina Kokot z Gimnazjum Publicznego w Suszcu
V miejsce – Maciej Hapke z Miejskiego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Knurowie

 

Finał ustny zaszczyciła swą obecnością mgr Maria Lipińska, Dyrektor Delegatury w Rybniku Kuratorium Oświaty w Katowicach – od pięciu lat honorowy patron konkursu. Dyrektor Lipińska wręczyła dyplomy oraz pogratulowała laureatom i finalistom. Po raz kolejny wyraziła też uznanie dla organizatorów za samą formułę i nieodmiennie wysoki poziom przedsięwzięcia.

 

Pomysłodawczynią i animatorką konkursu jest anglistka Gimnazjum Dwujęzycznego nr 17 w Rybniku, Ewa Gatnar, a merytorycznie i organizacyjnie wspierają ją Marzanna Bogusz i Zuzanna Pasierbek – również anglistki G17.

 

Tekst: G17