Maturzystka z V LO w Rybniku laureatką konkursu IPN

Instytut Pamięci Narodowej zorganizował II edycję konkursu "Nie liczby widzę, a twarze...Literacki obraz zbrodni totalitaryzmów", który był skierowany do pełnoletnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów.

 

Zadaniem uczestników było napisanie tekstu prozatorskiego ukazującego losy jednostki w systemie totalitarnym.

 

Decyzją Komisji Konkursowej tytuł laureata uzyskało 16 osób, w tym tegoroczna maturzystka z V LO w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku, KRYSTYNA POREMBSKA (op. Barbara Padula). Nagrodą jest udział w historycznym konwersatorium objazdowym do miejsc związanych ze zbrodniami totalitaryzmu na terenie Republiki Federalnej Niemiec, które odbędzie się we wrześniu 2015 roku.

 

Więcej informacji na stronie:

http://pamiec.pl/pa/edukacja/konkursy/ogolnopolskie/nie-liczby-widze-a-twar/14780,Wyniki-II-edycji-konkursu-Nie-liczby-widze-a-twarze-Literacki-obraz-zbrodni-tota.html

 

Tekst: Barbara Padula (V LO)