Mateusz Górecki w II etapie XIII OMJ

Mateusz Górecki z klasy IIIB był jedynym uczniem, który reprezentował Gimnazjum Dwujęzycznego nr 17 w Rybniku w drugim etapie XIII Olimpiady Matematycznej Juniorów w Bielsku-Białej.

 

W pierwszym etapie XIII Olimpiady Matematycznej Juniorów wzięło udział kilkunastu uczniów Gimnazjum Dwujęzycznego nr 17 w Rybniku, jednak tylko Mateuszowi Góreckiemu z klasy IIIB udało się przejść do zawodów drugiego stopnia. Odbyły się one w sobotę 13 stycznia w V Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej. W wyjeździe uczniowi towarzyszył jego nauczyciel matematyki, Adam Doliba.

 

Listę wszystkich uczestników II etapu można znaleźć tutaj: http://omj.edu.pl/uczniowie-polfinal-XIII

 

 

Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ) to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów gimnazjum. Do OMJ może przystąpić każdy gimnazjalista. Zawody są trójstopniowe. 

 

Zawody pierwszego stopnia składają się z dwóch niezależnych części: korespondencyjnej i testowej. Część korespondencyjna polega na samodzielnym rozwiązaniu ogłoszonych zadań konkursowych oraz przekazaniu swoich rozwiązań na ręce szkolnego koordynatora, który przesyła prace do właściwego Komitetu Okręgowego OMJ. Część testowa odbywa się w szkole uczestnika w terminie ogłoszonym przez Komitet Główny OMJ. Podczas 75-minutowego sprawdzianu uczestnik odpowiada na 15 pytań testowych.

 

Zawody drugiego i trzeciego stopnia odbywają się w terminie i miejscu ogłoszonym przez Komitet Główny OMJ. Podczas 3 godzin (180 minut) uczestnicy rozwiązują 5 zadań otwartych.

 

Więcej na temat olimpiady znajduje się na stronie: www.omj.edu.pl

 

Mateusz Gorecki OMJ 2018 Bielsko

 

Tekst: ZS 1