Matematyczny sukces ucznia Gimnazjum Dwujęzycznego nr 17 w Rybniku

Uczeń klasy IIIB – Mateusz Bronikowski, został finalistą ósmej Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów. Zawody III stopnia, kończące tegoroczne zmagania w OMG, odbyły się w Warszawie.

Wcześniej, po części testowej zawodów I stopnia OMG, uczniowie G17 zajęli 17. miejsce w skali kraju i 1. miejsce w województwie śląskim. W zawodach II stopnia OMG, które zostały zorganizowane na początku roku w V LO w Bielsku-Białej, oprócz Mateusza Bronikowskiego, wzięli także udział Anna Szawerna, Grzegorz Furgoł i Mateusz Winny.

Warto dodać, że w tym roku szkolnym to nie wszystkie sukcesy matematyczne uczniów G17. Laureatami wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z matematyki zostali Anna Szawerna, Grzegorz Furgoł, Szymon Śliwiński, Mateusz Bronikowski i Mateusz Winny.

Uczniów do konkursów przygotowywała nauczycielka matematyki, Katarzyna Hlubek.

 

Tekst: ZS 1

 

Mateusz Bronikowski