„Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej” – tytuł dla ZST w Rybniku

Zespół Szkół Technicznych otrzymał tytuł „Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej”. Jest to tytuł przeznaczony dla szkół, które w szczególny sposób pobudzają i skupiają aktywność społeczną mieszkańców oraz przez przykład i działanie tworzą aktywne środowisko wychowawcze dla młodzieży.

Aby otrzymać ten tytuł szkoła musiała zrealizować następujące działania:
• powołać  grupę roboczą
• przeprowadzić  audyt  ekologiczny
• opracować kodeks  ekologiczny
• opracować program działań i jego wykonanie (realizacja projektu)
• przeprowadzić monitoring oddziaływania na środowisko (ślad ekologiczny) oraz zajęcia dydaktyczne w ramach programu nauczania
• zorganizować akcje informacyjne i współpracę z partnerami zewnętrznymi
• przeprowadzić audyt podsumowujący
 

W działania było zaangażowanych wiele osób, ale główny skład grupy roboczej był następujący:
• Grażyna Kohut - dyrektor szkoły, inicjator działania
• Barbara Kuwaczka - koordynator
• Alojzy Zimończyk, Piotr Tokarz  - wicedyrektorzy szkoły
• Katarzyna Korba - przedstawiciel samorządu lokalnego
• Jan Niedziela  - Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół TG i ZST w Rybniku
• Andrzej Sączek - przedstawiciel  kopalni Jankowice
• Bożena Dziąbkowska - przewodnicząca Rady Rodziców
• nauczyciele: Zuzanna Dudziak, Izabela Warzecha, Jadwiga Syska, Anna Duda, Daria Holona, Marcin Małolepszy, Marek Moskal
• uczniowie: Beata Rychold, Aleksandra Andrzejewska, Daria Daukszewicz, Agnieszka Maciaszczyk, Brzezina Karina, Pawel Chruszcz, Jacek Szewczyk, Pawel Strzelczak, Lucyna Stawiarz, Paweł Fliegert, Szymon Konsek, Arkadiusz Lach, Pawel Grzesiek

 

Tytuł „Euroszkoła” otrzymały do tej pory 84 placówki z całej Polski, w tym 4 z województwa śląskiego.

 

Certyfikat

 

Tekst: ZST