Lekcje Edukacji Regionalnej w SP nr 28 w Rybniku

Od września roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 28 realizowane są lekcje regionalizmu. Głónym celem owych lekcji w klasach czwartych jest propagowanie i kultywowanie tradycji, kultury i obyczajowości śląskiej, a także zapoznanie się z gwarą śląską.

Przeprowadzane zajęcia mają zapoznać z różnorodnymi zjawiskami, które są wynikiem twórczej działalności ludzi mieszkających w regionie śląskim. Każde zajęcia uczą szacunku do tradycji, dostrzegania piekna kultury śąskiej, oraz kształtują postawę i przywiązanie do śląskości. Lekcje regionalizmu mają również na celu umiejętne analizowanie i odbieranie treści związanych z kulturą regionu.

 

Oprócz klas czwartych elementy edukacji regionalnej realizuje klasa 3c w ramach zajęć dodatkowych.

 

Treści obejmują następujące obszary tematyczne:

 

1. Dom rodzinny:
• dziecko jako członek rodziny,
• więzi rodzinne,
• drzewo genealogiczne,
• święta i zwyczaje rodzinne,
• praca zawodowa rodziców.

 

2. Dziecko w środowisku lokalnym:
• historia i tradycje szkoły, zajęcia w śląskiej izbie regionalnej, tańce i pieśni regionalne,
• patron szkoły,
• symbole, święta regionalne i państwowe,
• krajobraz wokół szkoły (założenie śląskich rabat kwiatowych i warzywnych).

 

3. Miejscowość i jej mieszkańcy:
• nazwa miejscowości, jej historia,
• zabytki, miejsca kultury i pamięci,
• ważne, ciekawe i ulubione miejsca,
• zajęcia ludzi na wsi, ciekawe zawody.

 

4. Moja gmina:
• położenie, struktura, historia gminy,
• ośrodki kultury,
• miejsca Pamięci Narodowej,
• przyroda i formy jej ochrony.

 

Tekst: Kornelia Maroszek (SP 28)

 

edukacja regionalna 1

edukacja regionalna 2

edukacja regionalna 3