Laureaci wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego

Zakończył się wojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny. Do finału zakwalifikowało się 29 uczniów z rejonu Rybnickiej Delegatury Kuratorium.

 

Rybnik reprezentowało 12 uczniów.

 

Najwyższy tytuł - laureata wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego zdobyli uczniowie:

  • Aleksander Orlikowski z SP 11 (47 p.)
  • Karolina Kotas z SP 5 (46 p.)
  • Marta Chlubek z SP 26 (46 p.)
  • Igor Zuber z SP 5 (45 p.)
  • Paweł Potyrcha z SP 6 (45 p.)

 

Piotr Pszonka
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5