Laureaci konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” – IV edycja

Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkołyRozstrzygnięty został ogólnopolski konkurs „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” – IV edycja organizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Celem konkursu trwającego od października 2015 roku było wyłonienie oraz promocja szkół i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność we współpracy w kształceniu zawodowym w wybranych obszarach. Szkoły zaprezentowały dobre praktyki w zakresie współpracy z wybranym pracodawcą. Zależało nam na opisach przedsięwzięć nowatorskich, innowacyjnych, aktualnych i efektywnych.

 

Oto lista laureatów:

 

• Gastronomia i produkcja spożywcza:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

 

• Budownictwo, drogownictwo i instalacje budowlane:
Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku

 

• Branża elektryczno-elektroniczna i teleinformatyczna:
Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach

 

• Górnictwo, hutnictwo i odlewnictwo:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku

 

• Branża mechaniczna:
Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie

 

Nagrodzonym szkołom i współpracującym z nimi pracodawcom zostaną wręczone statuetki.