Laboratorium Badań Eksperymentalnych Biofeedback podpisało umowę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku

Dnia 29 kwietnia 2013 roku Laboratorium Badań Eksperymentalnych Biofeedback podpisało umowę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku.

 

W ramach umowy Laboratorium obejmuje pięcioletni patronat nad placówką w Rybniku, świadcząc m.in. takie usługi, jak:

 

1. Wykonywanie w pomieszczeniach Laboratorium nieodpłatnych badań QEEG dla pacjentów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

 

2. Sporządzanie wskazań terapeutycznych dla treningu Biofeedback

 

3. Wypożyczania określonego sprzętu Laboratorium dla placówki w Rybniku

 

4. Jedną z ciekawszych form współpracy jest świadczenie przez Laboratorium na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku usług z zakresu tzw. transferu technologii, dotyczącego produkowania nowego sprzętu i oprogramowania, które będą lepiej spełniały i uatrakcyjniały zadania terapeutyczne

 

Źródło: http://biofeedback.ajd.czest.pl/