Krajowa Odznaka Jakości eTwinning za projekt European teenagers of the 21st century dla Gimnazjum nr 4

10 grudnia 2013 r. pani Ewa Koszyk oraz uczniowie obecnej klasy 3E w Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rybniku otrzymali Krajową Odznakę Jakości eTwinning za projekt European teenagers of the 21st century realizowany w roku szkolnym 2012/2013.

 

Odznaka Jakości przyznawana jest przez Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach partnerstwa uznawana jest za wyróżniającą w naszym kraju. Ponadto, Odznaka Jakości przyznawana jest nauczycielom za realizację wybitnych projektów eTwinning i wskazuje osiągnięcie określonego krajowego i europejskiego standardu. Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest: wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły - publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.
Projekt European teenagers of the 21st century realizowany był w ramach Programu z zakresu wychowania i profilaktyki prozdrowotnej w języku angielskim w klasie europejskiej stworzonego z myślą o uczniach klas I-III gimnazjum jako uzupełnienie treści realizowanych na godzinach wychowawczych. Program zakładał współpracę z inną szkołą europejską oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji zadań. Dzięki innowacyjnym metodom stwarzał zatem doskonałe warunki do pracy wychowawczej, a zarazem umożliwiał uczniom klasy europejskiej dalsze doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Poprzez realizację typowych dla nastolatków zagadnień oraz współpracę z rówieśnikami z zagranicy, uczniowie doskonalili umiejętności i kształtowali postawy niezbędne do sprawnego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie.
 
W programie brała udział klasa 2 E pod opieką wychowawcy, pani Ewy Koszyk (Leśnik). Uczniowie współpracowali ze swoimi rówieśnikami z Gymnázium Malacky na Słowacji realizując projekt European teenagers of the 21st century, czyli Europejscy nastolatkowie 21-go wieku. Projekt miał wymiar wychowawczy i miał na celu poruszenie kwestii życia codziennego nastolatków takich jak zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna, technologia, używki, relacje z innymi oraz problemy nastolatków. Poprzez pracę nad tymi zagadnieniami chcieliśmy, by uczniowie stali się bardziej świadomi korzyści i niebezpieczeńst związanych ze swoim wiekiem. Poprzez dobór odpowiednich zadań chcieliśmy zachęcić ich do bycia bardziej odpowiedzialnymi i bardziej dojrzałymi w swoim życiu. Praca nad zadaniami miała natomiast zachęcić uczniów do dzielenia się z innymi wiedzą, doświadczeniem i kreatywnością. W projekcie wykorzystywane były technologie informacyjno-komunikacyjne, a wszystkie działania gromadzone były na platformie projektu – TwinSpace.