Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory"

Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze organizuje IV Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory", przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej https://bielsko-biala.kbw.gov.pl

Źródło: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku-Białej