Konkurs "Rybnicki biznesplan"

Konkurs "Rybnicki biznesplan" - plakatMiasto Rybnik ogłasza konkurs "Rybnicki biznesplan" - dla młodzieży uczącej się w liceach, technikach i szkołach branżowych I stopnia (w roku szkolnym 2021/2022).

Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości, promowanie przedsiębiorczości i innowacyjności wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w Rybniku, a także pobudzenie aktywności w kierunku zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Konkurs organizowany jest przy współpracy z rybnickimi szkołami, a także Bankiem PKO BP. Zakres ocenianego biznesplanu jest zgody programem szkolnym w ramach lekcji przedsiębiorczości, a także z dodatkowymi warsztatami przeprowadzanymi w szkołach przez Bank PKO BP.

Łączna pula nagród w konkursie to 5 000 zł, w tym nagroda główna 2 500 zł.

Przyjmowanie prac konkursowych (biznesplanów) trwa do 21 września 2022 r. W ramach jednego zgłoszenia do konkursu mogą przystąpić maksymalnie 2 osoby. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Zamkowej 5. Na prawidłowe zgłoszenia składa się:

  1. Formularz Zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu),
  2. Biznesplan (wzór stanowi załącznik nr 2 Regulaminu),
  3. Oświadczenie / zgoda opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich (załącznik nr 3 Regulaminu).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku br., natomiast nagrody wręczone zostaną laureatom podczas uroczystej gali Rybnik dla Biznesu, która odbędzie się 3 listopada br. w Domu Kultury Niedobczyce.

Szczegółowe informacje w Regulaminie Konkursu oraz pod numerami telefonu: 32 43 92 255, 32 43 92 256, 32 43 92 289.

 

Zarządzenie 663/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17 sierpnia 2022r. w sprawie zmiany treści załącznika do zarządzenia nr 343/2022 z dnia 23 maja 2022r. w sprawie ogłoszenia Konkursu „Rybnicki biznesplan” (rtf, 67 KB)

Regulamin konkursu "Rybnicki biznesplan" (pdf, 112 KB)

Załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy (pdf, 107 KB)

Załącznik nr 2 - wzór biznesplanu (rtf, 126 KB)

Załącznik nr 3 - zgoda opiekuna prawnego (pdf, 112 KB)

Załącznik nr 4 - karta oceny biznesplanu (pdf, 98 KB)