Konkurs na opiekuna dziennego dzieci do lat 3

konkursW dniu 21 stycznia 2015 r. został ogłoszony konkurs na realizację zadania publicznego: organizację opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika w formie opiekuna dziennego w roku 2015. Z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rybnika nr 29/2015 oraz z formularzami ofertowymi można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika: LINK

 

  1. Ostateczny termin i miejsce składania ofert: do dnia 10 lutego 2015 r. godzina 15:30 - Kancelaria Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.