Kolejny sukces budowlańców

W dniu 25.04.2018 r. odbyła się III Edycja Wojewódzkiego Konkursu ,,Młody Mistrz Budownictwa" skierowana do uczniów szkół województwa śląskiego, które prowadzą kształcenie w zawodzie Technik Budownictwa. Do rywalizacji stanęło piętnaście szkół z województwa śląskiego.

 

Każda placówka mogła zgłosić do konkursu jedną trzyosobową drużynę, która musiała wykazać się wiedzą teoretyczną z zakresu budownictwa oraz umiejętnościami praktycznymi w obszarze murarskim.

 

Konkurs był podzielony na dwie części: część pisemną składającego się z zadań otwartych i zadania praktycznego polegającego na wykonaniu przez dwuosobowy zespół montażu okna w ościeżach według załączonej dokumentacji.

 

Suma zdobytych punktów z części pisemnej oraz praktycznej wyłoniła najlepsze szkoły budowlane w województwie śląskim.

 

Zespół Szkół Budowlanych reprezentowała drużyna w składzie: Michał Paszak, Szymon Dronszczyk i Daniel Liszowski, która zajęła zaszczytne II miejsce.

 

Opiekunem uczniów była mgr inż. Aniela Grębocka.

 

Tekst: ZSB