Kolejny certyfikat dla ZSB

Zespół Szkół Budowlanych otrzymał Certyfikat "BEZPIECZNEJ SZKOŁY" w Ogólnopolskim Konkursie pod nazwą "BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ" zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego oraz Komitet Honorowy.

Hasłem konkursu było: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja. W okresie od 28 listopada 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. szkoła realizowała zadania przewidziane regulaminem konkursu, które miały na celu spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia i poszanowania praw jednostki. W realizację zadań konkursowych zaangażowana była cała społeczność szkolna: nauczyciele, uczniowie a także rodzice. Niektóre zadania wymagały wsparcia specjalistów w zakresie szeroko pojętej profilaktyki.

W związku z tym, w spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele: Policji, Straży Pożarnej, Wojska Polskiego, Opieki Społecznej. W czasie prowadzonych zajęć i konwersatoriów uczniowie poznawali podstawowe reguły prawa karnego i cywilnego, brali udział w debacie uczniowskiej na temat: "Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel". Zdobyli też informacje związane z profilaktyką uzależnień i przemocą domową, poznali podstawowe prawa związane z ochroną dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, jak również nabyli wiedzę, gdzie szukać pomocy w przypadku zaistniałego zagrożenia i jak udzielić pierwszej pomocy.

Tekst: I. Zaparty (koordynator projektu)

 

certyfikat bezpieczna szkola